گیج گاه؛گاه گیج

از نهاد گرم اتاق تو آه در بساط کوچه پهن شد

نبراس(پوریا)میررکنی

غزل های نبراس با درون مایه های دردوار در جایگاهی فراتر از سطح توجه به گفته هایش می باشد.

چندی پیش هنگامی که نقد کارهای او را می خواندم تعدادی از کارهای جدیدش را دیدم که با خواندنشان بسیار به وجد آمدم.

انگار درد کشیده و در جایی از سر اعتراض به آنان که حزنش را به سخره می گیرند می گوید:

طومار شعرهای مرا شال می کنید              در لحظه های عاطفه اسهال می کنید!

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۲ دی۱۳۸۸ساعت   توسط رشید پژمان نیا